World Spa Awards 2024 Nominee

Cambodia's Best Day Spa 2024


World Spa Awards 2023 Winner

Cambodia's Best Day Spa 2023

Bodia Spa Riverside


World Spa Awards 2022 Winner

Cambodia's Best Day Spa 2022

Bodia Spa Riverside


World Spa Awards 2021 Winner

Cambodia's Best Day Spa 2021

Bodia Spa Riverside

Event Partners

Media Partners

Our Other Awards